Hopplatofflan - en Hallberg-Rassy 34.

Hopplatofflan - en Hallberg-Rassy 34.

Hopplatofflan - vår drömbåt.

Om livet ombord, runt och i närheten av vår båt - Hopplatofflan.

Lite justeringar i elsystemet.

ÖvrigtPosted by Jim 2015-03-21 19:19:38
När jag installerade den nya elmätaren så fick jag inte kablarna för laddaren och solcellen på rätt sida av shunten. Det blev därför inte helt optimalt när man endast kunde se hur mycket ström som förbrukades men inte hur mycket som tillfördes.
Generatorn satt i och för sig på rätt sida av shunten men de tär minst lika intressant att se hur mycket solcellen levererar en fin och solig dag.

Det gick relativt enkelt att koppla om minuskablarna och bara en kabel behövde förlängas. Nu fungerar elmätaren helt perfekt.