IF Ila SWE 1842

IF Ila SWE 1842

Att vara liten i en stor värld.

På sensommaren 2018 köpte vi en gammal IF (från 1975) med segelnummer SWE 1842.Den här bloggen handlar om vår IF som heter Ila.Ila är vår 2:a-båt men skall definitivt inte ses som någon B-båt. I sin litenhet erbjuder Ila stora fördelar i jämförelse med vår semesterbåt.

Lite el i båten.

Teknik & FixPosted by Jim 2018-09-09 11:13:47
Idag skulle jag förbereda det nya elsystemet. Allt det gamla skall mer eller mindre rivas ut och ersättas. Ett steg i den riktningen är att se till att det finns ett par strategiskt placerade elkanaler eller tomrör så att kabeldragningen blir enklare.

Jag demonterar lite av inredningen för att lättare komma till att jobba. Man kan snabbt konstatera att det inte direkt är Orustkvalitet på inredningsarbetena men hade det varit det så skulle IF:en förmodligen inte blivit så populär som den blev.

Många av skruvarna som håller inredningen saknas eller har gått av. Det blir ett litet projekt på att-göra-lista kommande år. Till sist blir jag klar och kan skruva ihop inredningen igen.